DERATIZACE

DERATIZACE hubení hlodavců – DERATIZACI nejrozšířenějších škůdců.

Deratizace – likvidace hlodavců například potkanů, krys, myší, myšic a jiných. Deratizace – je opatření, které směřuje k vyhubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců v určitých lokalitách, jako jsou zejména obytné domy, výrobní a hospodářské podniky, dále pak také inženýrské sítě, kanalizace, parovody, veřejná prostranství, kontejnerová stání apod. Deratizace je velmi důležitá, protože hlodavci jsou přenašeči pro člověka nebezpečný chorob, např. Weilovy žloutenky, kterou způsobuje leptospiróza. Dále jsou šiřitelé moru, tularemie, listeriózy, a salmonely. Deratizace nejenže chrání naše zdraví, ale zamezuje také materiálovým škodám.

Deratizace provádíme u těchto objektů:

* kancelářské objekty
* výrobní komplexy
* restaurace a stravovací zařízení
* sklady, prodejny a výrobny potravin
* obytné domy, sklepy, půdy
* nemocnice
* kanalizační sítě

O technologii i ceně rozhoduje řada předem nedefinovatelných faktorů:

* stupeň zamoření
* poloha ošetřovaného objektu
* stavební členitost
* zdroje a rozvody tepla
* potravinové zdroje a jejich dostupnost pro hlodavce
* jiné, které jsou patrné až při průzkumu