DEZINSEKCE

DEZINSEKCE – hubení hmyzu, hubení štěnic, hubení švábů, hubení vos, hubení mravenců.

Dezinsekce je likvidace hmyzu například, švábů, štěnic, much, cvrčků, mravenců, blech, komárů, vos, roztočů a jiných.
Dezinsekce je soubor opatření, který se zabývá metodami a prostředky hubení hmyzu a ostatních členovců. Zaměřuje se především na druhy žijící v blízkosti člověka. Například zdravotnická zařízení, potravinářské podniky, bytový fond.

Dezinsekce a její zajištění

Dezinsekční zásah provádíme v souladu se standardní metodikou DDD, dále dbáme na dodržování hygienických standardů.
Zajišťujeme vypracování ročního harmonogramu prací a stanovené a vytipované prostory ošetřujeme podle konkrétních hygienických norem či HACCP opatření. Provádíme jednorázové zásahy i komplexní péči dle ročního harmonogramu prací.
Monitorujeme škůdce, identifikujeme je a navrhujeme vhodné asanační postupy. Používáme nejmodernější aplikační techniku a chemické látky s minimální toxicitou pro životní prostředí a člověka. U dlouhodobých zákazníků obměňujeme přípravky v rámci zamezení možného vzniku rezistence (odolnost hmyzu na určitou chemickou látku).

Dezinsekci provádíme

Nemocnice, zdravotnická zařízení, stravovací a ubytovací zařízení, školské organizace, obchodní komplexy, zemědělské objekty, bytový fond, výrobní podniky